ЖКО-нан кейін 1-сатыдағы азаматтық сотқа қатысу

Жол-көлік оқиғасынан (ЖКО) кейін сот талқылауының әрбір кезеңі кәсіби көзқарас пен мұқият дайындықты талап етеді. LiTRO-да біз азаматтық сот ісін жүргізудің барлық деңгейлерінде клиенттеріміздің мүдделерін білдіру үшін заң қызметтерінің толық спектрін ұсынамыз.

Жол-көлік оқиғасынан кейінгі сот ісін жүргізудің барлық кезеңдерінде құқықтық қолдау. Біз 1-ші, 2-ші және 3-ші сатылардағы азаматтық сотқа қатысу бойынша қызметтерді ұсынамыз.

ЖКО-нан кейін 1-сатыдағы азаматтық сотқа қатысу

ЖКО-нан кейін 1-ші сатыдағы азаматтық сотқа қатысу

1-ші сатыдағы сот – азаматтық сот ісін жүргізудің бастапқы кезеңі, онда LiTRO заңгерлері істі (азаматтық дауды) жан-жақты зерттеумен, қажетті дәлелдемелерді жинаумен, талап арыздар мен басқа да іс жүргізу құжаттарын дайындаумен және берумен айналысады. Біз осы кезеңде ең қолайлы нәтижеге қол жеткізуге ұмтыла отырып, сотта клиенттердің мүдделерінің толық өкілдігін аламыз.

Бізбен жұмысты бастау үшін алғашқы консультация өткізу қажет, оның барысында іс-қимыл жоспары айқындалатын болады. Әрі қарай, клиенттің мүдделерін білдіру үшін нотариаттық сенімхат рәсімдеу және қызмет көрсету шартын жасасу қажет.

ЖКО-нан кейін азаматтық сотқа қандай жағдайларда жүгінеді?

ЖКО-нан кейін азаматтық сотқа жүгіну келесі жағдайларда қажет болуы мүмкін: • ЖКО келтірілген залалды өндіріп алу. • Сақтандыру төлемдері бойынша дауларды шешу. • Сақтандыру компанияларының әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне дау айту. • Моральдық зиянды өтеуге байланысты талаптардың болуы.

Істі 1-ші сатыдағы азаматтық сотта қарау мерзімдері

Істі азаматтық сотта қарау мерзімі істің күрделілігіне және соттың жұмыс жүктемесіне байланысты өзгеруі мүмкін. Әдетте, бұл бірнеше аптадан бірнеше айға дейін созылады.

Неліктен кәсіби мамандарға жүгіну маңызды? Білікті құқықтық көмек істі сәтті шешу мүмкіндігін айтарлықтай арттырады және талап қою және дәлелдемелер жинау процесінде қателіктер жібермеуге көмектеседі. Біздің мақсатымыз – клиенттерге уақыт пен қаражатты үнемдей отырып, істің ең қолайлы нәтижесін қамтамасыз ету.